SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Västerås Innebandy

 
Barnrättsperspektivet

Barn deltar i Västerås Innebandys verksamhet för sin egen skull och ingen annans. Idrott ska vara roligt! Alla barn och ungdomar har rätt att må bra, känna sig välkomna och utvecklas i en trygg gemenskap. Precis som det finns regler om vad som gäller vid tävling finns det spelregler för hur vi ska bete oss mot varandra i omklädningsrummet, under pausen eller på fritiden. Barn har rättigheter, ska behandlas med respekt och få idrotta på sina egna villkor.

 

Varje barn har också rätt att vara med och påverka hur saker och ting går till och ingen har rätt att tvinga barn att göra saker de inte vill - det gäller föräldrar, tränare, lagkamrater och motståndare. Det står tydligt i idrottens värdegrund. Västerås Innebandy arbetar utifrån RF:s dokument "Barnens spelregler" som är framtaget tillsammans med BRIS.

 

Grunden för en trygg idrottsmiljö börjar här

Registerutdrag
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas inför varje säsong av ledare eller andra personer som har kontinuerlig kontakt med barn och ungdomar i vår förening.
 
Mobbing, trakasserier, kränkningar och diskriminering
Alla medlemmar i Västerås Innebandy har rätt till samma bemötande, till integritet och respekt för sin person.

 

Det är allas rätt att vara med. Vi jobbar för att det ska finnas plats för alla och det är en självklarhet för oss inom föreningen att alla barn och ungdomar har samma värde oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller om andra individuella

förutsättningar finns.

 

 

Föreningen accepterar inte kränkande särbehandling i någon form. Med kränkande särbehandling menas psykiskt våld, social utstötning, trakasserier eller handlingar som

medför psykisk eller fysisk ohälsa.

 

I ovanstående ingår även kränkande särbehandling på sociala medier såsom

Facebook, lnstagram, Snapchat etc.

 

EX. PÅ KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
  • Förtal
  • Nätmobbning
  • Uttalande och handlingar som nedvärderar personer utifrån kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller om andra individuella förutsättningar finns
  • Personkonflikter som övergår i handlingar som bryter mot föreningens värderingar
Jämställdhet

Västerås Innebandy är en av Västerås största föreningar. Föreningen fyller en viktig roll i samhället och skall vara en förening för alla. Här ska alla medlemmar behandlas lika oavsett kön. Ett viktigt led i vårt fortsatta föreningsutvecklingsarbete är vår strävan efter jämställdhet.

 

Vi verkar för en jämställd innebandymiljö på lika villkor. Där flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att man ska dela på inflytande och ansvar.

 

Västerås Innebandy ska vara en förening som attraherar både flickor och pojkar, kvinnor och män att delta i vår verksamhet, samt att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

 

 

VÄSTERÅS INNEBANDY SKA STRÄVA EFTER ATT:

  • Starta minst ett flick- och ett pojklag varje år.
  • Lika möjlighet att spela innebandy i Västerås Innebandy oavsett kön.
  • Likvärdiga prioriteringar och fördelning av resurser.
  • Lika fördelning av hall- och träningstider.
  • Rekrytera fler kvinnliga ledare då vi idag har övervägande manliga ledare.
  • Rekrytera lika många män som kvinnor till förtroende poster.
Likabehandling
Alla medlemmar i Västerås Innebandy har samma värde, rättigheter och skyldigheter och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap - oavsett hudfärg, ursprung, kön, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, språk eller religion.

 

Det är den utsattes upplevelser som är avgörande för åtgärdens art inte omgivningens tolkningar.

Droger

I Västerås Innebandy definieras tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat som droger. Vår policy innefattar samtliga dessa områden. Med funktionärer i följande avsnitt av vår drogpolicy menas ledare, styrelse, matchfunktionärer samt föräldrar med ett aktivt deltagande i vår verksamhet. Exempel på detta är föräldrar och andra vuxna, som transporterar barn och ungdomar i vår förening, besöker idrottsplatser i samband med våra barn- och ungdomsmatcher samt kioskpersonal.

 

Till kategorin barn och ungdomar räknar vi individer under 18 år, det vill säga ej myndiga personer. Med verksamhet menas de aktiviteter som bedrivs inom föreningen tex träning, matcher, cuper eller när man på annat vis representerar föreningen.

 

Tobak

För spelare, ledare och funktionärer under 18 år gäller nolltolerans i samband med föreningens verksamheter.

 

Västerås Innebandy har ingen försäljning av tobak i sin kiosk på idrottsplatsen. Västerås Innebandy tecknar ej sponsoravtal med företag som enbart förknippas med tobak.

 

Om någon av våra medlemmar, som ännu ej fyllt 18 år, använder tobak eller snus i samband med föreningens verksamhet kommer respektive lags ledare att samtala med berörd person samt kontakta hans/hennes målsman.

 

Vid upprepade överträdelser kan styrelsen i samråd med ledare besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från föreningens verksamhet.

 

Alkohol 

För samtliga medlemmar i alla åldrar såsom spelare, ledare och funktionärer, gäller nolltolerans i samband med föreningens verksamheter.

Detsamma gäller även i andra sammanhang för alla som bär kläder med föreningens klubbmärke på.

 

Vid deltagande på kurs, konferens eller liknande där alkohol finns till försäljning råder vi våra medlemmar att inta alkohol med försiktighet. För ungdomar under 18 år gäller även vid dessa tillfällen nolltolerans.

 

Västerås Innebandy tecknar inte sponsoravtal med företag som enbart förknippas med alkohol.

 

Om reglerna ovan om nolltolerans överträds kommer ett samtal att äga rum mellan respektive lags ledare eller styrelsemedlem och berörd individ. I det fall då personen är under 18 år kommer även målsman att kontaktas.

 

Vid upprepade överträdelser kan ledare och styrelse besluta om eventuell tidsbestämd avstängning från föreningens verksamhet. Eventuell misstanke om rattonykterhet polisanmäls.

 

Narkotika och doping

Nolltolerans gäller, både i bruk och hantering, för samtliga spelare, ledare och funktionärer i samband med all verksamhet i föreningens regi*.

 

Vid misstanke om överträdelser mot ovanstående regler kommer samtal att ske mellan respektive lags ledare eller styrelsemedlem. Om personen i fråga är under 18 år kontaktas även målsman. Vid överträdelser kan styrelsen besluta om avstängning från föreningens verksamhet.

 

Bruk och hantering av narkotika och dopning är olagligt och ska polisanmälas.

 

*Då vissa preparat som används i medicinskt syfte är narkotikaklassade måste bruk av dessa redovisas för ledare eftersom en dispensansökan kan behövas göras.

 
VÅRA SPONSORER