Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Full återbetalning finansierat
2020-05-15 10:00

Det är nu klart hur en full återbetalning av både anmälnings- och deltagaravgifter till alla betalande lag i Mälarenergi Cup ska finansieras. Västerås Innebandy vill tacka vår partner Mälarenergi AB för ett mycket gott samarbete och ovärderligt stöd i processen för att finna en lösning, till glädje för alla barn och ungdomar som nu garanteras att få tillbaka samtliga anmälnings- och deltagaravgifter. Läs nedanstående meddelande och detaljerad information från Mälarenergi.

 

Så säkerställer vi framtiden för Mälarenergi Cup

 

Som huvudsponsor för ungdomscupen Mälarenergi Cup i innebandy vill vi tydliggöra hur vi ser på konsekvenser och frågor kring att cupen ställdes in under Coronapandemin.

Mälarenergi var med och startade Mälarenergi Cup i innebandy tillsammans med Västerås Innebandy för 11 år sedan. Vår ambition var att skapa en innebandycup i Mälardalen, där så många barn och ungdomar som möjligt erbjöds möjlighet att spela som en avslutning på säsongen. Vi tyckte och tycker att innebandy är en väldigt bra sport för alla åldrar och vill fortsätta att stötta innebandyn i många år framöver.


Mälarenergi Cup har över tiden varit en uppskattad, rolig cup, dit många lag återvänt år från år. Det är vi extra glada över. Idrotten innebandy i sig är väldigt viktig men ännu viktigare är att barn och ungdomarna får ha riktigt roligt när de besöker en cup.


Vi står helt bakom årets beslut att ställa in cupen. Vi har alla ett ansvar att bidra till att minska smittspridningen av Corona i samhället. Tyvärr har det uppstått en hel del frågor och konsekvenser av att cupen ställts in, inte minst ekonomiskt för lag och föreningar. Det beklagar vi djupt.


Mälarenergi har sedan några veckor en löpande dialog med arrangören Västerås Innebandy gällande cupen och vi vill tillsammans säkerställa att inga deltagare drabbas ekonomiskt. Vi förstår den besvikelse, irritation och viss ilska som den initiala informationen från arrangören väckt


Inför framtiden ser vi som sponsor gärna att Svenska innebandyförbundet och föreningar tillsammans tar fram ”allmänna villkor” som gäller för alla cuper som arrangeras. Det behövs för att skapa en tydlighet vad som gäller om en cup ställs in eller om förutsättningarna för deltagande förändras.


Vår önskan är att så många barn och ungdomar som möjligt ska komma till Västerås och spela Mälarenergi Cup 2021. Därför går vi nu in som en garant för att samtliga lag och föreningar ska få tillbaka sina inbetalda anmälnings- och deltagaravgifter.


Så här sker återbetalning

1.Västerås Innebandy slutför de redan påbörjade utbetalningarna om 50 % av deltagaravgifterna till respektive lag. 
 
2.Västerås Innebandy har ansökt om stöd från den pott på 500 miljoner kronor som regeringen tillskjutit till barn- och ungdomsidrotten som kompensation för förlorade intäkter på grund av Coronakrisen. Beslut om stöd meddelas i slutet av maj. Eventuell utbetalning från Riksidrottsförbundet kommer att ske i mitten av juni.
 
3.När Västerås Innebandy erhållit utbetalning från Riksidrottsförbundet kommer Mälarenergi att finansiera det belopp som saknas för att lag och föreningar ska kunna få full återbetalning av både anmälnings- och deltagaravgifter.
 
4.Utbetalning av resterande avgifter sker till alla lag som anmält att de önskar återbetalning via det tidigare publicerade formuläret på cupens webbplats, vilket de flesta lag redan har gjort. Utbetalning sker efter att Västerås Innebandy erhållit pengarna från Riksidrottsförbundet.
 
5.Återbetalning går via respektive förening för att säkerställa att pengarna inte betalas ut till fel person.


Med det beskedet vill vi som huvudsponsor av cupen även passa på att hälsa spelare, ledare, föräldrar i innebandy-Sverige välkomna till Mälarenergi Cup 2021!


Med vänliga hälsningar


Glenn Braun. sponsoransvarig Mälarenergi AB
glenn.braun@malarenergi.se


Ove Fredriksson, marknadschef Mälarenergi AB, 

ove.fredriksson@malarenergi.seMediafrågor:
Kontakta Ove Fredriksson, marknadschef Mälarenergi AB, 

ove.fredriksson@malarenergi.se
eller 

Peter Hofer, ordförande Västerås Innebandy,

ordforande@vib.se

Övriga frågor:

Mejla malarenergicup@vib.se
Inbjudan till möte: Ny organisationsstruktur krävs (Herr)
2020-05-12 16:24
Varmt välkommen till att deltaga i möte för att diskutera den organisatoriska strukturförändringen som krävs inom Västerås Innebandy!

Mötet kommer att äga rum tisdagen 19 maj kl18-20 i Klövernhallen (plan 1) och är riktat till intressenter av herrverksamheten. Läs bakgrunden nedanför.

Närvaro måste föranmälas till ordforande@vib.se eftersom föreningen behöver säkerställa att folksamlingen inte överskrider rekommendationen av 50 personer. Tanken är att ha ett tillräckligt stort utrymme för reducera risken för smittspridning av Corona-viruset. Stolar kommer att placeras ut på spelplanen för att skapa nödvändig rymd mellan mötesdeltagare. Väl mött!


Bakgrund
Ordförande och hela styrelsen har historiskt och även denna säsong arbetat alldeles för mycket operativt och för lite tid ges för strategiskt styrelsearbete, så en ny organisationsstruktur kommer att krävas framöver. 

Det innebär kortfattat att varje verksamhet (Dam/Herr/Ungdom) behöver finna resurser för att kunna bedriva verksamheten enligt de förutsättningar man själv önskar att sätta upp. Föreningen önskar att utse en ansvarig person men kan givetvis delas upp eller delegeras till andra personer. Utsedd person kommer att erhålla en mindre ersättning för ansvaret.

Den verksamhetsansvarige ska tillsammans med uppskattningsvis 5-10 personer bilda en operativ grupp som bedriver och stöttar hela herrverksamheten. Krasst sett kan man säga, att om herrverksamheten inte finner några resurser så kommer den inte att existera framöver, samma sak gäller för Dam och Ungdom. Uppmaning gick ut till spelare och ledare för någon månad sedan att kolla omkring sig om familjemedlemmar, släktingar, vänner och närstående är villiga att arbeta för herrverksamheten. Till herrverksamheten hör representationslaget (H1), utvecklingslaget (H2) och det elitsatsande juniorlaget (HJAS).

Roller som borde ingå i denna operativa grupp är följande:
Verksamhetsansvarig (klubbchef) - övergripande ansvarig för verksamheten
Kassör – ansvarig för ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen
Sportgrupp – 3-5 personer som beslutar om sportsliga förutsättningar beträffande spelare, tränare, ledare och andra nödvändiga resurser
Arrangemangsansvarig – ansvarig för arrangemang kring matcher
Kioskansvarig – ansvarig för kioskverksamhet kring matcher
• Marknad & sponsorsansvarig – ansvarig för aktiviteter inom marknad och sponsorer för att generera pengar för att skapa önskade förutsättningar inom verksamheten
PR – ansvarig för spridning av information i sociala medier om lagen och verksamheten i samband med matcher och löpande händelser under säsong


Styrelsen
Västerås Innebandy
Informationsbrev – vecka 20
2020-05-10 21:05

Som tidigare meddelats här på hemsidan, så kommer ett veckobrev publiceras varje söndag för medlemmarna.

 

Till på fredag 15 maj kommer föreningen att skicka in kompletterande underlag till Riksidrottsförbundet som fått uppdraget att fördela de av regeringen avsatta 500 MSEK. Beslut om tilldelad kompensation för ekonomiskt (inkomst)bortfall kommer i slutet av maj och utbetalning sker senast till midsommar, är senaste informationen.

 

Under kommande vecka sammanställs årsbokslutet tillsammans med redovisningsfirman och resultat kommer att presenteras på kommande årsmöte.

 

Föreningen behöver en ny organisatorisk struktur och ett större engagemang och ansvar bland medlemmarna. Var och en behöver inte göra mycket, men ju fler som hjälper till desto lättare blir det.

måndag 18 maj kl18 och på tisdag 19 maj kl18 kommer ett informerande möte ske för verksamheterna på damsektionen (D+DJ) respektive herrsektionen (H1+H2+HJAS).

Närvaro måste föranmälas till ordforande@vib.se eftersom föreningen behöver säkerställa att folksamlingen inte överskrider rekommendationen av 50 personer.

 

 

Vi vill tipsa om de försäljningar av Newbody och Spicy Dream som engagerade medlemmar dragit igång för att vi ska få in pengar till föreningen. Enkelt att handla genom länkarna nedan och få varorna direkt till sig.

Tack för det fina initiativet! Återigen, var och en behöver inte göra mycket, men med många bäckar små…

 

Newbody (Strumpor, underkläder, träningskläder)

https://www.newbody.se/shop/vasteras-innebandy-ungdom-ungdom/shop/30437150/?source=map

 

Spicy Dream (Kryddor, oljor, marinader - perfekt till grillsäsongen
https://www.spicydream.se/shop/vasteras-innebandy-ungdom-ungdom-2/shop/30437178/?source=map


  

Under helgen har de anmälda lagen fått en statusuppdatering gällande Mälarenergi Cup. Sedan beslutet om återbetalning presenterades måndagen 20:e april har cupansvarige och ordförande för cuparrangerande föreningen ringt till samtliga betalande anmälda lag. Hittills har vi samtalat med och erbjudit en personlig återkoppling till 182 lag. Det är oftast enklare att muntligen beskriva situationen i ett privat samtal och samtidigt finns det möjlighet att från de anmälda lagens sida att ställa frågor och få svar direkt. Från lagen har föreningen också fått konstruktiv återkoppling om kommunikationen och hanteringen från vår sida, som vi tar till oss. Samtalen har varit uppskattade och föreningen vill tacka för att lagen har tagit sig tiden att prata med oss. Vi kommer fortsätta tills alla 211 lag som har betalt är kontaktade, vilket borde vara i slutet av nästa vecka.

   

Har ni några frågor och funderingar så vänd er främst till kansliet på kansli@vib.se, annars till ordförande på ordforande@vib.se.

 

 

Styrelsen

Västerås Innebandy

Inbjudan till möte: Ny organisationsstruktur krävs (Dam)
2020-05-09 11:54
Varmt välkommen till att deltaga i möte för att diskutera den organisatoriska strukturförändringen som krävs inom Västerås Innebandy!

Mötet kommer att äga rum måndagen 18 maj kl18-20 i Klövernhallen (plan 1) och är riktat till intressenter av damverksamheten. Läs bakgrunden nedanför.

Närvaro måste föranmälas till ordforande@vib.se eftersom föreningen behöver säkerställa att folksamlingen inte överskrider rekommendationen av 50 personer. Tanken är att ha ett tillräckligt stort utrymme för reducera risken för smittspridning av Corona-viruset. Stolar kommer att placeras ut på spelplanen för att skapa nödvändig rymd mellan mötesdeltagare. Väl mött!


Bakgrund
Ordförande och hela styrelsen har historiskt och även denna säsong arbetat alldeles för mycket operativt och för lite tid ges för strategiskt styrelsearbete, så en ny organisationsstruktur kommer att krävas framöver. 

Det innebär kortfattat att varje verksamhet (Dam/Herr/Ungdom) behöver finna resurser för att kunna bedriva verksamheten enligt de förutsättningar man själv önskar att sätta upp. Föreningen önskar att utse en ansvarig person och rollens omfattning beskrivs i detalj nedanför, men kan givetvis delas upp eller delegeras till andra personer. Utsedd person kommer att erhålla en mindre ersättning för ansvaret.

Den verksamhetsansvarige ska tillsammans med uppskattningsvis 5-10 personer bilda en operativ grupp som bedriver och stöttar hela damverksamheten. Krasst sett kan man säga, att om damverksamheten inte finner några resurser så kommer den inte att existera framöver, samma sak gäller för Herr och Ungdom. Uppmaning gick ut till spelare och ledare för någon månad sedan att kolla omkring sig om familjemedlemmar, släktingar, vänner och närstående är villiga att arbeta för damverksamheten. Till damverksamheten hör representationslaget (Allsvenskan) och det elitsatsande juniorlaget (DJAS+D2/D3).

Roller som borde ingå i denna operativa grupp är följande:
Verksamhetsansvarig (klubbchef) - övergripande ansvarig för verksamheten
Kassör – ansvarig för ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen
Sportgrupp – 3-5 personer som beslutar om sportsliga förutsättningar beträffande spelare, tränare, ledare och andra nödvändiga resurser
Arrangemangsansvarig – ansvarig för arrangemang kring matcher
Kioskansvarig – ansvarig för kioskverksamhet kring matcher
• Marknad & sponsorsansvarig – ansvarig för aktiviteter inom marknad och sponsorer för att generera pengar för att skapa önskade förutsättningar inom verksamheten
PR – ansvarig för spridning av information i sociala medier om lagen och verksamheten i samband med matcher och löpande händelser under säsong


Styrelsen
Västerås Innebandy
Stöd VIB - Köp något du behöver!
2020-04-30 16:32

Hej,  

 

Vi i Västerås Innebandy Ungdom behöver ditt stöd mer än någonsin.  

 

Uteblivna intäkter från slutspel och Mälarenergi Cup under Corona-virusets framfart har gjort att vi just nu behöver allt stöd vi kan få för att fortsätta kunna bedriva vår verksamhet.  

 

Varför inte köpa någonting som ni ändå behöver köpa, och samtidigt stödja oss i Västerås Innebandy Ungdom?

 

Vi har just nu webbshoppar öppna, där ni kan handla Newbody-produkter eller kryddor från Spicy Dream. Via länkarna nedan kommer ni direkt in i vår shop. Utöver detta har vi även tvål från Home Seremonies.  

 

Newbody (Strumpor, underkläder, träningskläder
https://www.newbody.se/shop/vasteras-innebandy-ungdom-ungdom/shop/30437150/?source=map


 

Spicy Dream (Kryddor, oljor, marinader - perfekt till grillsäsongen
https://www.spicydream.se/shop/vasteras-innebandy-ungdom-ungdom-2/shop/30437178/?source=map


 

Välj DIREKTKÖP när ni kommer till kassa så får ni produkterna hemskickade direkt. Vid köp av 6 paket eller fler är det fri frakt, annars kostar frakten 37 kr.

 

Var med och stötta oss – Vi behöver dig mer än någonsin!

 

Informationsbrev - vecka 18
2020-04-26 22:25

Som tidigare meddelats här på hemsidan, så kommer ett veckobrev publiceras varje söndag för medlemmarna.

  

I veckan delade Svenska Spel ut pengar till ungdomsidrotten genom initiativet Gräsroten. Även vår förening är ansluten men det krävs förstås att den som spelar hos Svenska Spel har valt Västerås Innebandy som förening som man vill stötta. Det kan du göra här:

https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/36459-vasteras-innebandy-sallskap-ungdom

Det kostar dig inget men föreningen får vara med och dela på pengarna!

 

Vi i Västerås Innebandy har valt att stötta Majblomman med en egen insamling. I vår finns det digitala majblommor att köpa istället för de som man kan fästa på jackan. Köp en digital majblomma du också och hjälp föreningen att stötta Majblomman i deras arbete mot barnfattigdom! 

https://majblomman.se/insamling/vasteras-innebandy/

 

Den senaste veckan har de anmälda lagen fått information och förtydliganden om återbetalningarna på Mälarenergi Cups hemsida. [https://malarenergicup.vib.se/fortydligande-om-aterbetalning] Riksidrottsförbundet har informerat om att föreningar ska ansöka om till dem om eventuell kompensation för det ekonomiska bortfall under våren på grund av Corona-viruset och kommer att ta beslut i slutet av maj och utbetalning av pengar senast till midsommar. Föreningen kommer att fortsätta med att kontakta respektive lag för direkt återkoppling.

 

Ett förarbete som underlag till valberedningen har sammanställts och slutförts för att veta hur nuvarande styrelsemedlemmar upplevt säsongen och hur man ställer sig till en eventuell förlängning av sitt uppdrag.

 

Föreningen behöver en ny organisatorisk struktur och ett större engagemang och ansvar bland medlemmarna. Var och en behöver inte göra mycket, men ju fler som hjälper till desto lättare blir det. Imorgon måndag kl18 kommer ett informerande möte ske för verksamheterna på herrsidan. Vill du veta mer om detta eller delta, mejla ordforande@vib.se.

 

Har ni några frågor och funderingar så vänd er främst till kansliet på kansli@vib.se, annars till ordförande på ordforande@vib.se.Styrelsen

Västerås Innebandy

Nyheter från våra lag
IBF Västerås, 24/05 20:00 
HJ17 Elit, 17/05 20:07 
P04-03, 13/05 16:06 
HERR DIV2, 07/05 17:00