Inbetalningar till HJ Lagkassa.
2017-11-09 09:18
Hej

Här kommer information om vilket bankkonto man kan betala in på. Ikväll stämmer vi av med Anna Rudäng (Kassören) vad alla har kvar att betala in
och återkommer med ett Excel dokument som kommer att synas på hemsidan under Dokument.

Från o med nu betalas allt in på följande .....

LOTTERIFÖRSÄLJNING + KLÄDBESTÄLLNING
Betalar man in på lagkonto
6546-423318691 


Glöm inte skriva: "Efternamn" + HJ

Hälsningar

Ledarna