Kallelse till extra årsmöte
2016-11-11 14:05

Styrelsen i Västerås IBS kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte enligt nedanstående beskrivning. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats
Det extra årsmötet hålls på kansliet (Klövernhallen) tisdagen den 6 december kl 18:20

Mötets utlysning
Det extra årsmötet annonseras på föreningens hemsida, på anslag klövernhallen.

Ärende
Val av nya styrelsemedlemmar (komplettering), inkl. ny ordförande

Underlag

Möteshandlingar finns att tillgå på kansliet

Valberedningens förslag presenteras senast den 25 november

Välkomna!

Västerås 2016-11-11, Styrelsen i Västerås IBS